Online Weight Loss Challenges are Growing in Popularity

Who does not want to look good and feel physically fit?  We all want to, but somehow never seem to get around to it. Well the answer is to join an online weight loss challenge, where they ensure that you join and do just that. It has the kind of regimen that builds you up not only to become fitter but make you more self-confident.

Experts at the Dangerously Fit online weight loss challenge recommend a number of steps and tips to help keep your heart in shape and to prevent heart failures, cardiac arrests and other kinds of heart ailments. Read on to know how to care for your heart.

The quickest fat loss can be achieved with a fitness program that focuses on results and constant improvement.

It’s really hard to look for the right fitness online weight loss challenge to enroll oneself in these days, thus making it essential for such a fitness training program to be the best so that people can rely on it, for getting into shape.

Exercising in an online weight loss challenge on warm spring mornings fill you with energy.  For a lot of people, exercising in spring is a lot of more appealing aspect than working out during the cold winter days. However, when you workout in spring, there are certain things that you need to take care. Read on below for some useful tips.

You could invite your friends and relatives for a weekly game of softball or simply play ball with the kids. The weather suits these kind of social interactions. Plus, this also means your kids, friends, and family get the much needed opportunity to move and burn some calories. You could also go swimming, shopping or take the dog for a walk. All are great ways to exercise.

People these days are very well informed about the benefits of exercises and its relation to physical and mental health. Consequently, many fitness centers and online weight loss challenges have sprung up worldwide to meet this growing demand. Showing up at any fitness center regularly is not good enough. 

Before you do join an online weight loss challenge, make sure that you are cognisant of the various aspects of the online weight loss challenge Be knowledgeable of the instructor, the people and the activities performed at the online weight loss challenge. Also find out about the price of the online weight loss challenge and its location. The online weight loss challenge you join should be educational, inspirational and effective.

Exercises offered in online weight loss challenge are hectic and draining as well. As you go through vigorous workouts, you lose a lot of body fluids in the form of sweat. Replenish them by drinking plenty of cold water, as you cool down. This will rejuvenate you completely. Follow these simple steps to cool down effectively.

Online Personal Training – The Latest Fitness Craze!

There are thousands of ideas and concepts that can make your online personal training program work for you. However, the success of any idea depends upon the individual. This article sheds light upon three important tips that can help you gain success with your online personal trainer sessions. These include the pointers mentioned below.

Workouts redefine the effectiveness of simple exercises, which when done in a precise manner and with precise speed can work wonders on your body and mind. Below given are certain reasons why online fitness coaching is affordable.

With online PT gaining popularity, people have an incredible way to stay on the fitness track. These workouts are a blessing in disguise for those who find it difficult to stick to an exercise program. Keeping yourself on the track is easier said than done with an online personal trainer to help you reach your destination.

Attaining physical fitness and remaining fit has almost become an obsession with people today. To enroll into an online program and reach your desired level of fitness, you will have to choose a plan that will meet your requirements.

Personal trainers help you lose weight in a methodical manner, helping you burn all those extra calories quickly and more efficiently when compared to working out in a gym or fitness center. 

Some personal trainer websites give you expert advice on your diet pattern. They give you a diet chart which provides you with adequate information on the type of foods that can be included and avoided in your diet. This way, you tend to lose weight in a controlled manner and at a constant rate. If you wabt to see an excellent example, head over to Online Fitness Profits Marketing Company and see some of the amazing websites they have on offer.

Hva er prisen på frakt av container?

Pris og kostnader på frakt av containere

Du har kanskje akkurat leid en lagercontainer, og nå lurer du på hvordan du skal frakte containeren helt hjem til den nye boligen din? Kanskje lurer du også på hvor mye det koster å frakte en container?

Når frakter en container bør du tenke på følgende ting: forsikring, hvor containeren skal plasseres (tilgjengelighet) og hvilket firma som skal brukes for transporten. Det kan virke som en utfordrende oppgave, men hvis du følger trinnene i denne artikkelen vil du få din container billigere levert på kortere tid.

I dag skal vi se på akkurat hvor mye det koster å frakte en container og de viktigste tingene du må vurdere når arrangere levering.

Internasjonal vs. nasjonal

Hvor blir containeren din levert fra?

Hvis du kjøper brukt container, er sjansen stor for at du får skaffet den fra en lokal virksomhet, men hvis du ønsker en splitter ny (med tanke på renslighet etc.), så må du mest sannsynlig bestille en fra Asia. Dette kan øke kostnadene litt.

 

Kostnader på nasjonak transport

Jeg spurte vår faste lokale containerleverandører om et tilbud på transport, og de ga meg et tilbud på 3.600,- NOK for å transportere en 20-fots container og 6.000,- NOK for å transportere en 40-fots lagercontainer. Dette tallet inkluderte tilleggsgebyrer på lossing osv. Den totale reise avstanden her var rundt 50 mil.

Så kostnaden for å frakte denne 20-fots container var omtrent 72 kroner per mil. For 40-fots containeren lå kostnaden på rundt 120 kr per mil.

 

Kostnader på internasjonal transport

Hvis du har kjøpt en ny containere, så er sjansen som sagt stor for at den kommer fra Asia. Det betyr at du har to valg:

  1. Du kan enten sende dine containeren tom og betale full fraktkostnad,
  2. eller så kan du fylle opp containeren med gods og betale en del av avgiften.

Å frakte en container fra Asia til USA er ekstremt dyrt. Avhengig av antall containere du frakter og avstanden, vil du ligge på rundt 15.000-100.000,- NOK.

 

Størrelsen på lagercontainere

Vi har nå gått over forskjellen på å frakte containere nasjonalt og internasjonalt. En faktor som kan redusere fraktkostnadene vesentlig mye, er størrelsen på containeren som du har bestilt eller kjøpt.

Vi ser at forskjellen på en 20-fots og en 40-fots container nesten er dobbelt så stor. Prisen på en 20-fots var rundt 3.600 og kostnaden på en 40-fots var 6.000,- NOK.

De tallene som jeg nevnte over, er et estimert tall. Hvis du ønsker å få et mer nøyaktig tall, er det lurt å ta kontakt med et selskap i nærheten.

Men, nå er spørsmålet: Hvordan finner jeg det beste transportselskapet? En huskeregel er å bruke så få selskaper som mulig under prosessen.

Trenger du en løsning for inkasso?

Betaling og inkassoDeres likviditet er avhengig av at kunden betaler. Du skal ikke være ”bank” for din kunde – og ha utestående likvide midler – kanskje mange steder. Dette går ut over bedriftsøkonomi, og krever unødvendig tid og ressurser. La Hokas Credit ta dine inkassosaker og fakturaoppfølging av det du har utestående hos din kunder, så beholder du dine gode kunderelasjoner.  Deres brede utvalg innen inkasso omfatter tjenester som kredittrapporter, fakturering, factoring

Ikke vent for å få betalt. La dine fordringer til oss og beholde kunderelasjoner. Vårt brede utvalg omfatter tjenester som kreditt-rapporter, fakturering, fakturaoppfølging, inkassovarsel og inkasso. Selskapet har lang erfaring innen fakturaoppfølging og som et ledd i dette er inkasso blitt en del av Hokas sine tjenester for å kunne tilby deg som kunde hele sortimentet innen fakturering, fakturaoppfølging, purringer, varsler og til sist altså inkasso. Hokas Credit har en automatisert effektiv prosess – som gir gode resulateter

 

Bedriftseier og ditt ansvar for likviditet

Som gründer eller økonomiansvarlig bør du ikke vente både 1 og 2 mnd ekstra for å få betalt for jobben som dere har utført og levert. La Hokas Credit ved inkasso ta den nødvendige og effektive jobben å sørge for at pengene kommer inn i tide.

 

En god løsning

Om du ønsker å få et bedre oversikt om hvordan hele inkasso prosessen foregår, har Hokas Credit laget en presentasjon om vår innkassoløsning som du finner her.

Hokas Credit har unike automatiserte løsninger ift å få redusert kredittider og bedre likviditeten. Ved å outsource fakturering og kundefordringer til oss, kan dere fokusere kun på deres kunder. Kunden aksepterer innkreving av utestående fordringer fra et inkasso selskap. Men om kravet kommer fra dere, oppfattes dette til tider på en måte som skader kundeforholdet.

 

Inkasso og krav til styring

Sen betaling fører ofte til en anstrengt likviditet – som igjen gir mindre rom for vekst. Dessuten, jo lenger dere venter, jo mindre er muligheten – og sannsynligheten for at pengene kommer inn. Les mer om hva likviditet er her.

Hokas Credit sine inkassoløsning gjør denne jobben for deg.

 

Litt fakta

Inkasso er selve begrepet for å drive inn penger på gjeld og fordringer som ikke er betalt til forfall fra opprinnelig fordringshaver. Normalt sendes det ut 1. gangs varsel, 2. gangs varsel før det kommer et inkassovarsel. Inkassovarselet må tilfredstille kravene i inkassolovens paragraf 9. Her er kravet en betalingsfrist på 14 dager (minimum). Inkassovarsel kan sendes fra den opprinnelige fordringshaveren, men tjenesten som virksomheten tilbyr er at vi tar oss av inkasso. I de absolutt fleste tilfeller blir alt betalt når inkassovarselet kommer. Om beløpet ikke blir betalt til forfall inkasso, blir beløpet krevd inn med inkassosalær. Videre skritt er blant annet å krev inn penger ved at det selges objekter det er tatt pant i.

For øvrig har norske forbrukere et sterkt rettsvern ift dette. Det er derfor en stor fordel for deg som driver firma og la en profesjonell aktør ta seg av inkasso.

Oljefondet har investert 3,8 milliarder norske kroner i San Francisco-eiendommer

Milliarder investeres i eiendommer globaltVelkommen til Bergesens Finans. Her vil jeg diskutere om investeringer, innovasjon og annet nyskapning som skjer rundt i verden.

Siste nytt er om forvaltningen av pengene til Norges statlige investeringsfond – oljefondet.

Oljefondet har nylig investert $453 millioner dollar i to selskaper. Dette tilsvarer en eierandel på 44% i to kontorbygg i San Francisco. Disse eies av Kilroy Realty Corporation, som beholder en majoritetsandel på 56%, melder Reuters. Disse kontorbyggene ligger i 100 First Street samt 303 Second Street i SoMa-distriktet i San Francisco, sier Nettavisen.

Dette er fondets nyligste investering i en bølge av eiendomsinvesteringer i Nord-Amerika. Siden fondet ble gitt mandat til å investere i fast eiendom utenfor Europa i 2013, så har 431 investeringer blitt gjort i Nord-Amerika. Det har til sammen blitt investert 88,6 milliarder norske kroner.

Dette er store tall, og du lurer kanskje på hvorfor Norges Bank har gjort alle disse investeringene? Investeringene er en del av en langsiktig strategi for å diversifisere det statlige investeringsfond, og porteføljen vil nå ha redusert vekt på obligasjoner og mer eiendeler av flere eiendom.

Fondets mål er at så mye som 5% av den totale verdien eies i fast eiendom. Så langt har Nord-Amerika vært i fokus for disse investeringene, men fondet beskriver at strategien sin skal være konsentrert dog en global investering. Fondet vil konsentreres på bestemte byer rundt om i verden.